Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Psykoterapiapalvelut urheilijoille

 

Urheilija tarvitsee eniten apua ja tukea juuri silloin, kun urheilu ei suju, suorituskyky on alentunut ja omat keinot eivät auta enää eteenpäin. Suorituskyvyn alenemiseen voi usein liittyä mm. univaikeuksia tai -häiriötä, stressiä, ahdistusta, uupumusta, masennusoireita, alipalautumista, ylikuormitusta, erilaisia mielen sisäisiä, urheilun ulkopuolisiin tekijöihin tai ympäröiviin ihmissuhteisiin liittyviä ristiriitoja. Jos kyseessä on loukkaantuminen, kauden väliin jääminen tai urheilu-uran päättyminen niin mieli oireilee yleensä entistä enemmän.

On hyvä tietää, että tutkimusnäyttö osoittaa lähes joka toisen urheilijan tai lopettaneen urheilijan kärsivän mielenterveyden oireista tai häiriöistä. Kansainvälinen olympiakomitea suositteleekin urheilijoille psykoterapioita mielenterveyden hoitomuotona ja näkee heidän hyötyvän siitä. Urheilijat omaavat ominaisuuksia ja kykyä hyötyä psykoterapeuttisesta työskentelystä ja ovat usein siihen motivoituneita. (Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement, 2019).

Joissain tapauksissa lyhytpsykoterapiajakso voi olla riittävä ja moni urheilija hyötyy jo parista kolmesta, tai viidestä tapaamisesta. Toteutan vaativassa toimintaympäristössä toimiville urheilijoille myös suorituskykyä ja itsekokemusta ylläpitäviä tukitapaamisia. Jos kyseeseen tulee kuntoutuspsykoterapia, sitä voi hakea Kelan kriteereiden mukaisesti.