Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Psykoterapiapalvelut

Äkillisissä kriiseissä tai kuormittavissa elämäntilanteissa lyhytpsykoterapeuttinen hoitojakso, esimerkiksi 1-10 tapaamista, voi riittää vakauttamaan ja lievittämään oireita. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti potilasturvallisuutta ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen yhdessä asiakkaan kanssa.

Lyhytpsykoterapiassa voi käydä itse maksaen ja joissakin tapauksissa vakuutusyhtiöt saattavat korvata psykoterapiakäyntejä.

Kokemusten ja tunteiden laaja-alainen käsittely, itsen ja elämänhistorian syvempi ymmärtäminen sekä sisäisten ristiriitojen ja oman toiminnan pysyvämpi muuttuminen vaatii pitkäkestoista psykoterapiaa. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa voi saada, kun työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Kuntoutuspsykoterapia toteutetaan viikottaisina tapaamisina ja Kela-korvauksen suuruus on 57,60€ / käyntikerta. Lisätietoja kuntoutuspsykoterapiasta löytyy Kelan verkkosivuilta osoitteesta kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

 

Psykoterapiapalvelut urheilijoille

Urheilija tarvitsee eniten apua ja tukea juuri silloin, kun urheilu ei suju, suorituskyky on alentunut ja omat keinot eivät auta enää eteenpäin. Suorituskyvyn alenemiseen voi usein liittyä mm. univaikeuksia tai -häiriötä, stressiä, ahdistusta, uupumusta, masennusoireita, alipalautumista, ylikuormitusta, erilaisia mielen sisäisiä, urheilun ulkopuolisiin tekijöihin tai ympäröiviin ihmissuhteisiin liittyviä ristiriitoja. Jos kyseessä on loukkaantuminen, kauden väliin jääminen tai urheilu-uran päättyminen niin mieli oireilee yleensä entistä enemmän.

Tutkimusnäyttö osoittaa lähes joka toisen urheilijan tai lopettaneen urheilijan kärsivän mielenterveyden oireista tai häiriöistä. Kansainvälinen olympiakomitea suositteleekin urheilijoille psykoterapioita mielenterveyden hoitomuotona. Urheilijat omaavat ominaisuuksia ja kykyä hyötyä psykoterapeuttisesta työskentelystä ja ovat usein siihen motivoituneita. (Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement, 2019).

Joissain tapauksissa lyhytpsykoterapiajakso voi olla riittävä, ja moni urheilija voi hyötyä jo parista kolmesta, tai viidestä tapaamisesta. Toteutan myös vaativassa toimintaympäristössä toimiville urheilijoille suorituskykyä ja itsekokemusta ylläpitäviä tukitapaamisia. Jos kyseeseen tulee kuntoutuspsykoterapia, sitä voi hakea Kelan kriteereiden mukaisesti.

 Vastaanotot, myös videovastaanotot:
 

Coremia / Mia Puuska 
Kuninkaankatu 30 A 2.krs
33200 Tampere
Ajanvaraus: mia@coremia.fi

sekä

Pihlajalinna Kelloportti
Urheiluklinikka
Kelloportinkatu 1 D
33100 Tampere
Ajanvaraus: mia.puuska@pihlajalinna.fi tai p. 010 312 010

 

Tietosuojaseloste